Особлива інформація про емітента 17.12.2019 р.

Опубликовано - 17.12.2019 17:40 (441 раз(а) прочитано)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
Організаційно-правова форма
приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
31936646
Адреса місцезнаходження
08322, Україна, Київська обл., Бориспільський район р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4
Телефон емітента
(044)597-20-03
Електронна поштова адреса емітента
offіce@baz.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://baz.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
16.12.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД" (надалі - Товариство) – було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
Звільнено (припинено повноваження) посадової особи – Голова Правління Желевський Сергій Михайлович. Повноваження припинено рішенням Наглядової ради на підставі заяви Желевського С.М. про звільнення за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа немає. Особі не належать акції Товариства. Особа займала посаду з 15.10.2014 р.
Обрано посадову особу – Голова Правління Биченкова Валентина Іванівна. Особу обрано рішенням Наглядової ради в зв'язку із звільненням (припиненням повноважень) попереднього Голови Правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа немає. Особі не належать акції Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з економіки та фінансів Товариства. Посадову особу обрано строком до 17.12.2020 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Биченкова Валентина Іванівна.

Cкачати у архіві zip >>>

Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (953 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (769 раз(а) прочитано)