Управління якістю

10193 раз(а) прочитано

Управління якістю

      Система менеджменту якості ПрАТ «БАЗ» є моделлю менеджменту взаємозв'язаних та взаємодіючих процесів, що здійснюються на підприємстві та призначена для постійного поліпшення його діяльності, а отже, для підвищення конкурентоспроможності заводу на вітчизняному і світовому ринках.
     В цьому випадку є розумне запитання: що, в першу чергу, визначає конкурентоспроможність будь-якої організації? Звичайно, її здатність виробляти продукцію, яка не лише задовольняє всім вимогам споживачів, але навіть і переверщує їх очікування . Тому очевидно, що ключовими для нашого підприємства є процеси життєвого циклу продукції. Саме тому ці процеси — об'єкт зосередження всіх знань, умінь і навиків, роботи керівництва і персоналу — основа їх матеріального добробуту і конкурентоспроможності підприємства. Саме ці процеси формують, а отже, і визначають якість продукції.
     Тому, восени 2005 року акціонерами було прийняте стратегічне рішення про створення і впровадження на підприємстві системи менеджменту якістю, яка б відповідала вимогам міжнародним стандартам ISO 9000.
    Так, в листопаді 2006 р. система менеджменту якості на ПрАТ «БАЗ» була розроблена, документально оформлена, впроваджена та успішно сертифікована ТОВ «ТЮФ Рейланд Україна», а в 2009 р. ресертифікована на відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008, в результаті чого був отриманий сертифікат.

 Політика в сфері якості ПрАТ "БАЗ"